Skip to content

IZLEČENJE ILI OZDRAVLJENJE UZ FITOTERAPIJU I BAHOVE CVETNE ESENCIJE

„Zdrav čovek ima mnogo želja a bolestan samo jednu…“

Mnogi ljudi tek gubitkom zdravlja postaju svesni njegove neprocenjive vrednosti. Bolest neumoljivo menja svakodnevicu, navike i prioritete i nameće mnoga pitanja o uzrocima nastanka i sopstvenoj odgovornosti. Bolesti su različite, pojedine su lakšeg oblika i možemo ih tretirati sami, druge su ozbiljnije i zahtevaju primenu medicinskih mera, pojedine su ciklične gde se akutne faze smenjuju sa periodima mirovanja, pojedine su hronične i traju decenijama, dok su pojedine fatalne i vode ka kraju života.

Poznata latinska izreka „Medicus curat, natura sanat“ koja se ponegde prevodi i kao „Lekar leči, priroda ozdravljuje“, ukazuje na to da u procesu izlečenja postoji više činilaca

Lekar svojim znanjem i veštinama omogućuje da oboleli dobije odgovarajući medicinski tretman dok je priroda ono što dovodi do ozdravljenja. Jer, ista bolest, lečena na identičan način kod dve osobe može imati sasvim različit tok i ishod.

O uticaju ličnosti obolelog i njegovog stanja duha na tok bolesti među prvima je, još početkom XX veka, pisao Dr. Edvard Bah (Dr. Edward Bach), britanski lekar

U svojoj bogatoj lekarskoj praksi, Dr. Bah se uverio da ličnost i ponašanje osobe imaju velikog uticaja na stanje zdravlja, i pacijente je posmatrao i lečio pre svega kao jedinstvena ljudska bića a ne medicinske „slučajeve“. Nezadovoljan granicama tadašnje konvencionalne medicine orijentisane pre svega na uklanjanje simptoma, u čvrstom uverenju da efikasno lečenje nije moguće bez uklanjanja uzroka, posle više godina lekarske prakse posvetio se studijama imunologije, pa je nekoliko godina radio kao šef bakteriološke laboratorije Univerzitetske bolnice u Londonu. Posvećen istraživanjima crevne flore, ustanovio je da je njen sadržaj specifičan za svakog pojedinca i da može ukazati na predispoziciju za određene bolesti. Bakterije crevne flore koristio je za pripremu homeopatskih preparata – Bahovih nozoda koje su dvadesetih godina prošlog veka imale velikog uspeha u lečenju pacijenata. Dalja istraživanja su ga tridesetih godina prošlog veka dovela do otkrića isceljujućeg efekta 38 cvetnih esencija.

Filozofija i sistem isceljenja cvetnim esencijama Dr. Edvarda Baha počivaju na uverenju da je ono što nazivamo bolešću samo terminalni, vidljivi stadijum dubokog poremećaja nastalog na duhovnom nivou

Uveren u božansku česticu koju krije duša svake jedinke, u jedinstvo sveg postojećeg sveta u kome svako ima jedinstvenu ulogu i cilj da svoju životnu misiju ostvari i postigne savršenstvo, Dr. Bah je osnovni poremećaj koji može pokrenuti bolest nalazio u egoizmu, koji je sam po sebi – manjak ljubavi. Ukoliko našim bićem vlada ljubav, nesposobni smo da načinimo zlo, jer će ljubav zaustaviti našu ruku u akciji nanošenja zla, i naš duh u svakoj misiji koja bi mogla povrediti drugoga. Kako ljudska bića još uvek nisu dostigla ovaj stupanj svesti o zajedništvu i međuzavisnosti, napredak ka dostizanju stadijuma apsolutne ljubavi je svrha životnog puta svakog od nas. Odvajanje ličnosti od poziva sopstvene duše, bilo usled bujanja ličnih strasti ili uticaja drugih, dovodi do konflikta koji je suštinski uzrok bolesti i nezadovoljstva.

Bolest, iako deluje okrutno i donosi patnju, u suštini obolelom čini dobro, i ako je doživi na pravi način, daje mogućnost za uklanjanje primarne greške i ozdravljenje. Osvešćenjem prvih simtoma duhovne i emotivne disharmonije i njihovim blagovremenim tretmanom, bolest se može preduprediti i ukloniti pre nego što bude uočljiva na materijalnom nivou. Sistem od 38 cvetnih esencija može se koristiti u prevenciji ili kao pomoć tokom terapije pojedinih bolesti, jer svaka od esencija deluje na harmonizavanje disbalansa u određenom emotivnom ili duševnom stanju. Poštovanje zahteva sopstvene duše doprinosi da bolest bude izbegnuta i izlečiva, a uloga lekara i duhovnih iscelitelja je da, osim konvencionalne terapije neophodne za lečenje tela, pomognu obolelima da eliminišu duboke, duhovne uzroke bolesti i omoguće izlečenje. Stoga su primarne bolesti prema učenju Dr. Baha: ponos, surovost, mržnja, egoizam, neznanje, nestabilnost i zavist, jer se svaka  od njih suprotstavlja jedinstvu.

Bahove cvetne esencije dobijaju se posebnim postupkom od svežih cvetova i izvorske vode koji se nekoliko sati izlažu sunčevoj svetlosti u posebnim posudama, potom filtriraju i mešaju sa brendijem radi stabilizacije dobijenih ekstrakata. Obzirom da se koriste u maloj količini, u obliku kapi, njihova upotreba ne dovodi do zavisnosti ni neželjenih efekata, a upotreba je kompatibilna uz sve ostale vrste terapije.

Ovakva upotreba svežih cvetova za dobijanje esencija omogućuje delovanje energije bilja na dubljem, duhovnom nivou a efekti i namena se razlikuju od namene koju iste biljke imaju u fitoterapji

Dok se u fitoterapiji petrovac (Agrimonia eupatoria) koristi za zarastanje rana, sredstvo protiv upala i za regulisanje lučenja žuči, Bahova cvetna esencija Agrimonia namenjena je zabavnim i druželjubivim osobama koje svoje probleme skrivaju iza maske bezbrižnosti, površnih odnosa i izbegavanja konflikata. Duboke patnje, anksioznost, teške misli koje im ometaju san i unutrašnja razdiranja koju ove osobe pokušavaju da skriju od drugih i od sebe samih, mogu dovesti do zloupotrebe alkohola ili droga u pokušaju da se pobegne od problema. Pozitivni potencijal cvetne esencije Agrimonia je da osoba zaista postigne dobro raspoloženje i istinsku životnu radost, prihvati sebe i realno sagleda svoje probleme.

Upotreba kičice (Centaurim umbeatum) u fitoterapiji se preporučuje kod poremećaja varenja i za poboljšanje apetita, dok Bahova cvetna esencija Centaury odgovara osobama koje ne umeju da kažu „ne“ i dozvoljavaju drugima da zloupotrebe njihovu dobrotu čak do potpunog iscrpljenja. U želji da se svima svide, podređuju se i služe drugima, odričući se svojih ciljeva i želja, nesposobni da se suprotstave. Zloupotrebljeni od drugih i sa manjkom samouverenja, lako se umaraju i često pate od manjka energije. Pozitivni potencijal cvetne esencije doprinosi da njihovo služenje drugima bude dobrovoljno i uz očuvanje ličnih prioriteta, samozaštitu i poštovanje sopstvenih potreba, omogućuje da izraze i odbrane svoje mišljenje, poštuju svoje granice, štede energiju i ne opterećuju se mišljenjem drugih.

Dok se plod divljeg kestena (Aesculus hippocastanum) u fitoterapiji koristi za poboljšanje cirkulacije i kod problema sa venama, Bahova cvetna esencija Chestnut Bud načinjena od pupoljaka kestena odgovara osobama koje ne uspevaju da izvuku lekcije iz prošlih događaja i akcija što ih ometa da napreduju u životu, pa neprekidno ponavljaju iste greške i obrazce ponašanja. Umesto da izvuku pouku iz počinjenih grešaka, oni samo pokušavaju da ih zaborave, neprekidno se vrteći u začaranom krugu ponovnih grešaka i ponovljenih „scenarija“. Pozitivni potencijal ove cvetne esncije načinjene od kestenovih pupoljaka je uvid u sopstvene pogreške, izvlačenje pouka iz svakog iskustva, svog i tuđeg, čime se stiče mudrost koja omogućuje napredak u životu. Bahova cvetna esencija White chestnut dobivena od cvetova kestena namenjena je onima koje opsedaju neprekidne i zabrinjujuće misli kojih ne uspevaju da se oslobode, već ih ponovo proživljavaju. Opsedajuće misli se vrte ukrug i opterećuju duh, ometaju i san, a osoba može delovati nezainteresovano i ne obraćati pažnju na ono što joj se govori. Pozitivni potencijal cvetne esencije omogućava pronalaženje duševnog mira i konstruktivno razrešenje problema. Brige zamenjuje sigurnost da će pozitivan rezultat biti postignut.

U fitoterapiji vodopija (Cichorium intybus) ima široku primenu kao sredstvo za regulisanje nivoa šečera u krvi, oporavak tkiva slezine i jetrinog tkiva, a deluje i na metabolizam masti, dok je Bahova cvetna esencija Cichory namenjena posesivnim osobama koji se drugima bave na izuzetno egocentričan način. Jake volje, kritični, samosažaljivi i uvredljivi,ove osobe se u sve mešaju, pridikuju i njihova je uvek poslednja, očekuju od drugih da se povinuju njihovim normama i zahtevaju stalno pažnju i usluge drugih kao obavezu. Pozitivni potencijal cvetne esencije omogućava da se osobe bave drugima bez interesa uz iskrenu i bezuslovnu ljubav, da daju bez očekivanja da im bude uzvraćeno, i bez konstantnog traženja potvrde od strane drugih da su vredne ljubavi i pažnje.

Divlja jabuka (Malus pumila) u fitoterapiji se koristi kao izvor pektina i vitamina C sa blagotvornim dejstvom na organe za varenje i imunitet, dok je Bahova cvetna esencija Crab Apple namenjena „pročišćenju“ duše i tela: preporučuje se osobama koje se osećaju „nečisto“ i imaju osećaj odbojnosti prema samima sebi. Pozitivni potencijal se sastoji u prihvatanje nesavršenosti sopstvenog tela što omugućuje toleranciju prema sebi i okolini.

U fitoterapiji hrast (Quercus robur) se koristi kao sredstvo za ublažavanje upale sluzokože i protiv proliva dok Bahova cvetna esencija Oak odgovara snažnim, hrabrim, pouzdanim i istrajnim osobama čija snaga, usled previše obaveza koje uzimaju na sebe, bledi i biva zamenjena velikim umorom. Gubitak snage izaziva frustraciju i druge simptome stresa. Ove osobe i bolest doživljavaju kao neuspeh i koncentrišu se na ozdravljenje. Pozitivni potencijal cvetne esencije omogućuje ovim snažnim osobama, koje su često stub porodice ili radnog kolektiva, da odole stresu i pritisku, prepoznajući da je odvojiti vreme za sebe jednako važno kao i izvršavanje obaveza.

Dok se upotreba masline (Olea europea) u fitoterapiji preporučuje u regulisanju povišenog krvnog pritiska, Bahova cvetna esencija Olive namenjena je iscrpljenim osobama čiji umor lako dovodi do ivice suza i čije su rezerve snage isptažnjene, što je posledica dugog zahtevnog perioda ispunjenog ličnim problemima, intenzivnog učenja, napornog rada, ili duge bolesti. Pozitivni potencijal cvetne esencije je obnova snage, vitalnosti i volje za životom, održanje ravnoteže uz nastavak aktivnosti.

Upotreba verbene (Verbena officinalis) u fitoterapiji preporučuje se za olakšanje izmokravanja, razređenje bronhijalnog sekreta i kod bolesti štitaste žlezde dok Bahova cvetna esencija Vervain odgovara odlučnim, nervoznim, neumornim osobama, entuzijastama koji svoje ideje i čvrsto utemeljene principe nameću drugima, i koji rade istovremeno na više frontova, investirajući se u svaku akciju čak i iznad svojih fizičkih mogućnosti, usled čega mogu patiti od nesanice jer su nesposobni da se opuste i odmore. Pozitivni potencijal cvetne esencije omogućuje im postizanje mira i tolerancije i omogućava odmor.

U fitoterapiji orah (Juglans regia) se preporučuje kao sredstvo protiv parazita i za „čišćenje krvi“ dok Bahova cvetna esencija Walnut odgovara onima koji se teže adaptiraju na promene, koji i protiv svoje volje podlegnu pod uticaj određenih ideja ili atmosfere, iako imaju precizne ambicije i ideje i dobro napreduju u životu. Pogodna je kao pomoć za prevazilaženje perioda životnih promena, kao što su dečje bolesti, pubertet, trudnoća, razvod, menopauza, promena religije, promena posla, mesta boravka, prekid zavisnosti ili starih veza i ograničenja praćenih osećajem krivice zbog promena, gubitka prijatelja ili porodičnog okruženja. Pozitivni potencijal cvetne esencije omogućava da osoba neometano sledi svoj put, da se oslobodi prošlosti i prihvati nužne promene, da sledi svoje planove uprkos razočarenjima, obeshrabrenju i preprekama postavljenim i nametnutim od drugih.

Dok se plod divlje ruže (Rosa canina) u fitoterpiji koristi kao izvor vitamna C i blagi diuretik,  Bahova cvetna esencija Wild rose odgovara osobama koje su rezignirane i apatične usled neprijatne situacije, bilo da je u pitanju bolest, monoton život ili posao koji ne vole, nesposobne da se pokrenu i uživaju u jednostavnim savkodnevnim sitnicama koje život čine lepim. Iako nezadovoljni okolnostima, oni nisu suštinski nesrećni, već mogu delovati bezvoljno, nesposobni da ispolje svoj puni potencijal. Bolesni, prihvataju dijagnozu bež želje za akcijom. Pozitivni potencijal cvetne esencije omogućava povratak interesovanja za život, za posao i za svet u celini i motivacije da se preduzmu koraci ka promeni.

Usled sadržaja derivata salicilne kiseline kora vrbe (Salix vitellina) se u fitoterapiji koristi kao sredstvo za sniženje povišene temperature, kao sredstvo protiv bolova i pomoć kod reumatskih bolesti, dok Bahova cvetna esencija Willow odgovara osobama ispunjenim osećajem gorčine i samosažaljenja, koje se osećaju nemoćnim pred određenim situacijama i životnim nepravdama.  Ovaj osećaj izaziva neraspoloženje i zavist prema drugima koji žive u boljim uslovima, njihovoj radosti, zdravlju i uspehu, pa se osoba povlači u sebe. U slučaju bolesti, ove osobe su večito nezadovoljne, osećaju se kao žrtve i ne priznaju nikakvo poboljšanje, a ozlojeđenost nepovoljno utiče na vitalnost i dovodi do pogoršanja zdravstvenog stanja. Pozitivni potencijal cvetne esencije omogućuje da osoba oprosti i zaboravi učinjene joj nepravde i da dozvoli sebi da uživa u životu. Na taj način, privlačeći pozitivne situacije i odnose, nekadašnja žrtva ponovo postaje gospodar svoje sudbine.

This Post Has One Comment

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back To Top