Skip to content

ОДЛУКA о одређивању лица за заштиту података о личности

На основу члана 56. Закона о заштити података о личности ( Службени гласник РС“, број 87/2018 – у даљем тексту: Закон) в.д.директор ИНСТИТУТА ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ЛЕКОВИТОГ БИЉА ,,ДР ЈОСИФ ПАНЧИЋ,, Београд, дана 00.09.2019.год. донео је:

ОДЛУКУ
о одређивању лица за заштиту података о личности

I
Лице овлашћено за заштиту података о личности је ГОРДАНА ЂОРЂЕВИЋ, дипл.правник, Саветник директора Института, контакт тел. 011/3031650 gdjordjevic@mocbilja.rs
II
Лице из тачке 1. ове Одлуке има обавезу да:

1) информише и даје мишљење руковаоцу или обрађивачу, као и запосленима који врше радње обраде о њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о личности;
2) прати примену одредби овог закона, других закона и интерних прописа руковаоца или обрађивача који се односе на заштиту података о личности, укључујући и питања поделе одговорности, подизања свести и обуке запослених који учествују у радњама обраде, као и контроле;
3) даје мишљење, када се то затражи, о процени утицаја обраде на заштиту података о личности и прати поступање по тој процени, у складу са чланом 54. закона;
4) сарађује са Повереником, представља контакт тачку за сарадњу са Повереником и саветује се са њим у вези са питањима која се односе на обраду, укључујући и обавештавање и прибављање мишљења из члана 55. закона.
У извршавању својих обавеза лице за заштиту података о личности дужно је да посебно води рачуна о ризику који се односи на радње обраде, узимајући у обзир природу, обим, околности и сврхе обраде.
III
За извршавање његових обавеза лицу ће бити обезбеђена неопходна средства за извршавање ових обавеза, приступ подацима о личности и радњама обраде, као и његово стручно усавршавање.
IV
Лице за заштиту података о личности је независно у извршавању његових обавеза.
Руковалац не може казнити лице за заштиту података о личности, нити раскинути радни однос, односно уговор са њим због извршавања обавеза из тачке II ове Одлуке.
V
Контакт податке лица за заштиту података о личности објавити на интернет страници руковаоца и доставити их Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности одмах по доношењу ове одлуке.
VI
Ова одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Др Драгоја Радановић

administrator@mocbilja.rs

This Post Has 0 Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back To Top