Skip to content

KOPRIVA (Urtica dioica L.)

Svima dobro poznata po po jakom nadražajnom efektu (u vidu pečenja i crvenila) koje sveži listovi proizvode u dodiru sa kožom, kopriva je kosmopilitska zeljasta biljka koja raste oko kuća, pored puteva, na đubrištima i zemljištu bogatom nitritima. Stablo koprive…

Read more
Back To Top