skip to Main Content

Etički odbor Instituta razmatra dijetarne i druge nekliničke studije u oblasti farmacije koje uključuju dijetetske proizvode, kozmetičke preparate, preparate za spoljašnju upotrebu kao i namirnica koje se koriste u ishrani i za uživanje.

Predsednik Etičkog odbora – Dr Katarina Šavikin, naučni savetnik
Zamenik predsednika Etičkog odbora – Dr Gordana Zdunić, viši naučni saradnik

Materijali u skladu sa Poslovnikom Etičkog odbora se dostavljaju poštom, sa naznakom „Za Etički odbor“, na adresu:
Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“
Tadeuša Košćuška 1
11000 Beograd
kao i elektronskom poštom na e-mail: institut@mocbilja.rs

Back To Top