skip to Main Content

Pokretač poslovnog i ukupnog napretka Instituta je naučnoistraživačka delatnost koja podrazumeva učešće na brojnim naučno-istraživačkim projektima koji se odvijaju po obrascu osnovnih, primenjenih i razvojnih istraživanja, a rezultat su originalna i konkurentna naučna saznanja, tehnološka rešenja i novi proizvodi, na cijoj izradi je angažovano 13 doktora nauka, 4 magistra i više mladih istraživača.

OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI I ISTRAŽIVAČKE TEME I ZADACI ZA PROJEKTE KOJI SE IZVODE U INSTITUTU

Istraživanja u okviru farmaceutske oblasti su:    
–    Farmakognozijska izučavanja lekovitog i aromatičnog bilja (LAB);
–    Izučavanje resursa samoniklog LAB;
–    Etnobotanika i etnomedicina;
–    Izdvajanje iz LAB fiziološki aktivnih sastojaka kao i njihovo hemijsko i farmakološko izučavanje;
–    Istraživanja koja se sprovode u cilju iznalaženja LAB vrsta kao novih, potencijalnih sirovina za izradu fitofarmaka;
–    Istraživanja vezana za razrade i usavršavanje tehnologija prerade bilja i proizvodnje preparata na bazi LAB.

Istraživanja u okviru agronomske oblasti su:    
–    Unapređenje tehnologija gajenja LAB u poljoprivrednoj proizvodnji;
–    Razvijanje tehnologija organskog gajenja LAB;
–    Uvođenje novih LAB vrsta i sorti u plantažnu proizvodnju;
–    Introdukcija i domestikacija zaštićenih i ugroženih LAB vrsta;
–    Unapređenje i razvoj semenarstva i oplemenjivanja LAB;
–    Istraživanja u cilju povećanja upotrebe prirodnih sastojaka LAB za primenu u poljoprivrednoj proizvodnji;
–    Istraživanje i unapređenje postupaka primarne prerade LAB.

 

Back To Top