Skip to content

Извештај о једнодневном интерном саветовању

У поводу обележавања 70 годишњице оснивања Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ из Београда  је 7. фебруара 2018. године,  по први пут организовао једнодневно интерно саветовање под називом:

Примена заштитних средстава у гајењу лековитог и ароматичног биља“.

У организацији и реализацији овог скупа били су ангажовани истраживачи Одељења за пољопривредна истраживања и развој (ОПИР), као и лица задужена и одговорна за производњу и квалитет сировина у Сектору производње Института „др Јосиф Панчић“. Саветовање је било намењено кооперантима, добављачима сировина и сарадницима Института, који су се у великом броју окупили у ресторану „Маринера“, у Панчеву.

Након регистрације учесника (35), испред организатора, окупљене је поздравио директор Института др агр. Драгоја Радановић, након чега су уследила стручна предавања везана за проблематуку примене заштитних средстава у лековитом и ароматичном биљу, детаљно је објашњена процедура контроле лековитих сировина и представљени су резултати лабораторијских анализа на садржај остатака пестицида у лековитом биљу у 2017. години. Учесници су упознати и са ЕУ регулативом о примени пестицида у заштити лековтог биља, представљена су и средства која су дозвољена за коришћење у програму заштите лековитог биља у органској производњи, као и заштита и правилно чување произведених сировина у складишним условима. Такође је констатовано да ће у 2018. години испорука гајених лековитих сировина од стране коопераната, пратити обавезна документација која је представљена на Скупу а која садржи податке о свим спроведеним агротехничким мерама током производње лековитог биља у току целе године, са нагласком на примену заштитних средстава. Кооперанти и добављачи су упознати са изгледом докумената који су обавезни да убудуће достављају уз сваку партију испоручене робе.

Након завршених излагања, учесници саветовања су добили прилику да у дискусији поделе сопствена искуства и запажања, поставили су питања на која су добили стручне одговоре. У дисусији је истакнута потреба регистрације пестицида за примену у лековитом биљу у нашој земљи, проблеми са коровима приликом заснивања нових усева/засада, као и друга питања на тему употребе и последица коришћења пестицида у плантажном гајењу лековитог биља.

После дискусије, организовано је дружење уз ручак за све присутне.

Представљене теме у оквиру саветовања:

  • Осврт на стање резудуа пестицида у анализираним узорцима Института (др агр. Драгоја Радановић, ОПИР; маст. инж. пољ. Ана Матковић, ОПИР)
  • Налази лабораторијских анализа на садржај остатака пестицида у лековитим сировинама у 2017. год. (дипл. фарм. Славољуб Тасић, руководилац Службе контроле)
  • Примена хемијских средстава у заштити лековитог биља – ЕУ регулатива (дипл. агр. Срета Бркић, руководилац Биљне производње; др агр. Дејан Пљевљакушић, ОПИР)
  • Примена средстава дозвољених у органској производњи лековитог биља и заштита произведених сировина у складишним условима (дипл. агр. Србољуб Декић, сарадник за кооперацију; др агр. Владимир Филиповић, ОПИР; др агр. Мирослав Костић, ОПИР)
  • Представљање обавезне документације која треба да се води у току производње лековитог биља и да се доставља Институту уз сваку испоруку гајеног лековитог биља (дипл. биол. Небојша Новески, стручни сарадник за набавку биљних сировина; дипл. агр. Србољуб Декић, сарадник за кооперацију).

 

У Београду, 9. 2. 2018. године

Извештај написала:

Маст. инж. пољ. Ана Матковић, истраживач сарданик у ОПИР-у

GALERIJA :

Back To Top