skip to Main Content
+381-13-2517-559 institut@mocbilja.rs Na svaku porudžbinu veću od 1.000 dinara isporuka putem AKS expressa je BESPLATNA!

Naučno veće je stručni organ Instituta koji ima najmanje sedam članova, saglasno Zakonu kojim se reguliše naučnoistraživačka delatnost.
Članovi Naučnog veća su istraživači u naučnom zvanju, zaposleni u Institutu sa punim radnim vremenom. Da bi istraživač ispunio uslov da bude član Naučnog veća, potrebno je da ima najmanje polovinu rezultata na osnovu kojeg je izvršen izbor u tekuće naučno zvanje iz oblasti kompetentne za delatnost kojom se Institut bavi.

Predsednik Naučnog veća – dr Teodora Janković, naučni savetnik
Zamenik predsednika Naučnog veća – dr Tatjana Marković, naučni savetnik

Članovi veća:

– dr Nebojša Menković, naučni savetnik
– dr Dragoja Radanović, naučni savetnik
– dr Katarina Šavikin, naučni savetnik
– dr Vanja Tadić, naučni savetnik
– dr Sofija Đorđević, viši naučni saradnik
– dr Gordana Zdunić, viši naučni saradnik
– dr Dejan Pljevljakušić, naučni saradnik.

Back To Top
--------------------------