Skip to content
PitanjaGrupa pitanja: Grupa raznoToxoplasma Gondii
Горан Лазаревић pitao\la 3 godine pre

Који од Ваших производа је делотворан против микроорганизма Toxoplasma Gondii? На којим ткивима у људском оргамизму уништава колоније тих паразита?

Back To Top