skip to Main Content

Macina trava, očajnica

Ana pitao\la 6 dana pre

Poštovani, zanima me kako se tačno pije macina trava, tj. da li se pije u vreme ovulacije . Da li se pije sve do izostanka menstruacije?

1 A
Institut Dr Josif Pancic odgovorio 3 dana pre

Poštovana Ana,
macina trava se može piti od poslednjeg dana krvarenja pa do početka sledeće menstruacije, tokom krvarenja preporučujemo da pauzirate sa upotrebom. Kada dođe do začeća i trudnoća bude potvrđena (bilo testom ili pregledom) sa upotrebom čaja treba prekinuti. 

Back To Top