Skip to content

Za ukupni promet proizvoda Instituta odgovoran je Sektor prodaje i marketinga čiji stručni saradnici u kontaktu sa farmaceutima, lekarima, zdravstvenim radnicima i pacijentima doprinose opštem povećanju znanja o lekovitom bilju, njegovom blagotvornom delovanju na zdravlje ljudi i njegovim realnim dometima u fitoterapiji.

U apotekma „Moć bilja“ u Beogradu i Pančevu vrši se maloprodaja proizvoda i obavljaju konsultacije krajnjih korisnika (pacijenata) sa farmaceutima, koji na osnovu dijagnoze ili laboratorijskog nalaza preporučuju proizvode od lekovitog bilja i izrađuju magistralne fitopreparate po receptu.

Back To Top