skip to Main Content

Šef Odseka za poljoprivredna istraživanja i razvoj
Dr Marković Tatjana, naučni savetnik

Istraživači:

–Dr Radanović Dragoja, naučni savetnik (Direktor Instituta)
–Dr Kostić Miroslav, naučni savetnik
–Dr Pljevljakušić Dejan, naučni saradnik
–Dr Filipović Vladimir, naučni saradnik
– Ana Matković, istraživač saradnik
– Snežana Mrđan, istraživač pripravnik

 

Poljoprivredni tehničar:
– Sanja Lukić

Back To Top