Skip to content

Šef Odseka za farmaceutska istraživanja i razvoj:
Dr Katarina Šavikin, naučni savetnik

Istraživači:

– Dr Nebojša Menković, naučni savetnik (Pomoćnik direktora za Sektor nauke)
– Dr Tadić Vanja, naučni savetnik
– Dr Janković Teodora, naučni savetnik
– Dr Đorđević Sofija, viši naučni saradnik
– Dr Zdunić Gordana, viši naučni saradnik
– Dr Živković Jelena, naučni saradnik
– Dipl. Ph. Ćujić Nada, istraživač saradnik
– Dipl. Ph. Žugić Ana, istraživač saradnik

 

 

 

Back To Top