Skip to content

Изложба поводом 70 година рада Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“
ГАЛЕРИЈА НАУКЕ И ТЕХНИКЕ САНУ, Ђуре Јакшића бр. 2
03. мај – 25. мај 2018. године

Пратећа предавања:
08. мај 2018.године, 18 часова, дипл. фарм. Славољуб Тасић – Фармакогнозијски путопис
10. мај 2018. године, 18 часова, др Вања Тадић – Како преживети мигрену уз лековите биљке
15. мај 2018. године, 18 часова, др Драгоја Радановић – Гајење жуте линцуре (Gentiana lutea L.)
17. мај 2018. године, 18 часова, проф. емеритус Слободан Милосављевић – Фитохемијски путопис

KATALOG IZLOŽBE

Back To Top