skip to Main Content

zgradaInstitut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ je 1948. godine osnovala Vlada Narodne Republike Srbije. Danas je Institut svoju izvornu delatnost uobličio u jedinstvenu istraživačko proizvodnu celinu sa prepoznatljivim proizvodnim programom, i vodeća je  institucija u oblasti lekovitog bilja u Srbiji i šire na prostoru Balkana.

Celokupno poslovanje odvija se kroz organizacione celine: nauka, proizvodnja, prodaja i finansije, i sluzbe laboratorija i kontrola kvaliteta koje su smeštene na nekoliko lokacija u Beogradu i Pančevu.

Strategiju kvaliteta Institut realizuje kroz kontinuiran proces istraživanja, razvoja, proizvodnje, kontrole i prometa biljnih sirovina i proizvoda na bazi lekovitog bilja, prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, uz primenu sistema analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP).

Kolektiv Instituta danas čine 144 zaposlena, od toga 17 sa titulom doktora nauka, 4 magistra nauka i 26 sa fakultetskim obrazovanjem iz oblasti farmacije i agronomije, hemije, biologije i drugih pratećih oblasti.

Harmonična saradnja svih sektora Instituta u rešavanju svakodnevnih pitanja, negovanje korektnih odnosa sa dobavljačima i kupcima, kao i primena najnovijih znanja i veština u cilju postizanja visokog kvaliteta proizvoda i usluga, osnovni su postulati na kojima Institut zasniva svoj poslovni uspeh i planira dalji razvoj.

Back To Top