skip to Main Content
Predmet Nabavke: Usluga Zbrinjavanja (evakuacija, Transport I Trajno Zbrinjavanje) Tečnog Otpada U Sektoru Proizvodnje U Pančevu

Predmet nabavke: Usluga zbrinjavanja (evakuacija, transport i trajno zbrinjavanje) tečnog otpada u Sektoru proizvodnje u Pančevu

Institut za proučavanje lekovitog bilja
»Dr Josif Pančić«

Na osnovu odredbi Pravilnika o bližem uređivanju postupka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, broj 884 od 04.07.2017. godine i Odluke direktora Instituta broj 379/1444-XIX od 01.04.2019. godine upućuje

POZIV

za dostavljanje ponuda za nabavku usluge zavedene pod brojem: 379/1444-XIX od 01.04.2019. godine.

Predmet nabavke: Usluga zbrinjavanja (evakuacija, transport i trajno zbrinjavanje) tečnog otpada u Sektoru proizvodnje u Pančevu po partijama:

Partija 1 – tehnološka voda iz Odeljenja za proizvodnju fitopreparata , tečni otpad, kategorija otpada prema listi kategorije otpada (Q lista): Q 8
Indeksni broj otpada prema katalogu otpada : 02 03 99/ 19 08 14

Partija 2 – tehnološka voda iz Odeljenja za ekstrakciju i destilaciju, tečni otpad, kategorija otpada prema listi kategorije otpada (Q lista): Q 8
Indeksni broj otpada prema katalogu otpada : 02 03 99

Partija 3
– radovi na čišćenju kanalizacione mreže i septičke jame objekata u Sektoru proizvodnje
-evakuacija mulja i taloga iz septičke jame
-čišćenje i pranje šahtova

Rok izvršenja usluga: tri radna dana

 

PREUZMI DOKUMENTACIJU

administrator

administrator@mocbilja.rs

This Post Has 0 Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back To Top