skip to Main Content
ПОЗИВ ЗА продају расходоване опреме Института по принципу „слободне погодбе“

ПОЗИВ ЗА продају расходоване опреме Института по принципу „слободне погодбе“

ПОЗИВ

ЗА продају расходоване опреме Института по принципу „слободне погодбе“

Институт за проучавање лековитог биља„Др Јосиф Панчић“,са седиштем у Београду, Тадеуша Кошћушка број 1, Сектор производње у Панчеву, Баваништански пут 305, обавештава сва заинтересована лица да нуди на продају расходовану опрему Института, која није продата после две спроведене лицитације.

Продаја се врши по принципу „слободне погодбе“, а право на куповину стиче понуђач који понуди највишу цену која је прихватљива за Институт.

Расходована опрема која се продаје је:

Редни

број

Назив основног средства Ком Цена на 2. лицитацији
1. ФилтерицаТипак 1 1 462.000,00
2. ФилтерицаТипак 2 1 273.000,00
3. Уређај за паковање ринфуз чаја 1 30.800,00
4. Полуаутоматски бројач капсула 1 24.500,00
5. Виљушкар ЕВ нос. 1200 КП 1 84.000,00
6. Мерни уређај 1 3.150,00
7. Никон фотоапарат 1 10.500,00
8. Апарат за мерење географске ширине 1 5.600,00
9. Сејалица за сито ФИ 200 1 9.800,00
10. Графоскоп 1 4.340,00

 

Предмети продаје по принципу „слободне погодбе“продају се у виђеном стању, без права на рекламацију, а могу се погледати сваког радног дана у времену од 09-14 часова у Панчеву, на адреси Баваништански пут 305.

Трошкове пореза и остале трошкове сноси купац.

Право на учешће имају сва правна и физичка лица без полагања депозита.

Понуђачи заинтересовани за куповину по принципу „слободне погодбе“могу да доставе своје понуде мејлом, поштом или лично до дана 28.05.2019. године на следећу адресу:

Институт за проучавање лековитог биља„Др Јосиф Панчић“ Београд ,Тадеуша Кошћушка број 1, са назнаком за „продаја по принципу „слободне погодбе“ или email: dsekulic@mocbilja.rs. institut@mocbilja.rs.

Продаја по принципу „слободне погодбе“односно отварање понуда од стране именоване Комисије ће се одржати дана 28.05.2019.у 11 часова у просторијама Института, улицa Баваништански пут 305 у Панчеву.

administrator

administrator@mocbilja.rs

This Post Has 0 Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back To Top