skip to Main Content
ПОЗИВ ЗА ДРУГУ ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ПОЗИВ ЗА ДРУГУ ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ПОЗИВ ЗА ДРУГУ ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“, са седиштем у Београду, Тадеуша Кошћушка број 1, Сектор производње у Панчеву, Баваништански пут 305, обавештава сва заинтересована лица да нуди на продају путем поступка јавне лицитације следећа средства Института:

Табела:   17 артикала

Предмети лицитације продају се у виђеном стању, без права на рекламацију, а могу се погледати сваког радног дана у времену од 09-14 часова у Панчеву, на адреси Баваништански пут 305.

Трошкове пореза и остале трошкове сноси купац.

Право на учешће у јавној лицитацији имају сва правна и физичка лица без полагања депозита.

Пријава за учешће на јавној лицитацији подноси се Комисији за спровођење лицитацију у затвореној коверти, са назнаком „Пријава за учешће на јавној лицитацији – не отварати“ поштом или непосредно у просторијама Института у Панчеву, Баваништански пут 305, сваког радног дана у времену од 09-14 часова, најкасније 1 (један) сат пре почетка јавне лицитације, закључно са 20.04.2019. године.

Уз пријаву се подноси и изјава учесника да прихвата Правила јавне лицитације, која су објављена на сајту Института и на огласној табли Института у Панчеву.

Јавна лицитација ће се одржати усменим јавним надметањем на дан 20.04.2019. године са почетком у 11 часова у улици Баваништански пут 305 у Панчеву, у просторијама Института, а лицитираће се износима не мањим од 500,00 динара.

На лицитацију са собом понети печат /правна лица,предузетници/ ради потписивања уговора одмах по завршетку лицитације.

Ближе информације у вези позива за Јавну лицитацију или средстава која се продају могу се видети на сајту Института www.mocbilja.rs

 

ЛИСТА ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ

ЦЕНЕ РАСХОДОВАНИХ СРЕДСТАВА ИНСТИТУТА

Ред.

број

Назив основног средства Ком Почетна вредн. за лицитацију NOVA CENA вредн. за лицитацију
1. Усисивач ТОРУТ 1   11.000,00 7.700,00
2. Филтерица Типак 1 1 660.000,00 462.000,00
3. Филтерица Типак 2 1 390.000,00 273.000,00
4. Ел.вага ЦАС  1200 1     4.800,00 3.360,00
5. Ел.вага ЦАС -1200 1     5.400,00 3.780,00
6. Ел.вага ЦАС-1200 1     5.400,00 3.780,00
7. Уређај за паковање ринфуз чаја 1   44.000,00 30.800,00
8. Јоноизмењивач за деминерализацију воде 1     3.000,00 2.100,00
9. Машина за термо фолију 1     7.400,00 5.180,00
10. Полуаутоматски бројач капсула 1   35.000,00 24.500,00
11. Тракторски мотор ИМТ560 1   24.000,00 16.800,00
12. Виљушкар ЕВ нос. 1200 КП 1 120.000,00 84.000,00
13. Мерни уређај 1    4.500,00 3.150,00
14. Никон фото апарат 1  15.000,00 10.500,00
15. Апарат за мерење геогр.ширине 1    8.000,00 5.600,00
16. Сејалица за сито ФИ 200 1  14.000,00 9.800,00
17. Графоскоп 1    6.200,00 4.340,00

 

administrator

administrator@mocbilja.rs

Back To Top