skip to Main Content
Konkurs ,administrator Informacionog Sistema- Programer

Konkurs ,administrator informacionog sistema- programer

 

 

ИНСТИТУТ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ  ЛЕКОВИТОГ БИЉА Др ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

 Београд, Тадеуша Кошћушка 1  расписује

 

Конкурс

за пријем у радни однос једног извршиоца на одређено време, до 12 месеци за послове

 

AДМИНИСТРАТОР ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА, ПРОГРАМЕР

ОПИС ПОСЛА:

Обавља све послове на инсталацији, конфигурацији и одржавању информационог система Института  који између осталих обухватају:

 • Администрација и праћење рада сервера базе података
 • обавља заштиту базе података (backup)
 • прати и реализује послове везане за развој и одржавање пословног информационог система
 • израђује процедуре неопходне за правилно функционисање базе података
 • за потребе корисника креира нова програмска решења и унапређује постојећа
 • израђује извештаје из више база података и више пословних година
 • израђује систем за подршку размене информација између делова процеса рада Института
 • врши обуку запослених за коришћење оперативног и информационог система

 

Услови за обављање послова радног места:

 VII степен стручне спреме информатичког усмерења

 • најмање једну годину радног искуства на изради информационог система (Power Builder, SQL Anywhere)
 • познавање енглеског језика
 • одличне вештине пословне комуникације

 

Пријаве се подносе поштом на адресу:

Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ Београд,

Тадеуша Кошћушка бр. 1, 11000 Београд

Поштански фах 53,

са назнаком „За конкурс“  или  мејлом на адресу: institut@mocbilja.rs

Уз пријаву на конкурс потребно је да кандидати доставе своју радну биографију (CV).

Провере стручне оспособљености кандидата за обављање послова  на радном месту за које се расписује оглас биће извршене  усменим путем и практичним радом на рачунару

Рок за пријаву на конкурс је 10 дана од дана објављивања на сајту Националне службе запошљавања.

Институт задржава право да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

administrator

administrator@mocbilja.rs

This Post Has 0 Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back To Top