skip to Main Content
013/2517-559 institut@mocbilja.rs
Obaveštenje Kupcima

Obaveštenje kupcima

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У складу са начелима анализе ризика, предострожности и транспарентности, а у циљу заштите интереса потрошача, правовемено обавештавамо све наше купце

1. ПОВЛАЧИ СЕ из промета „Чај од листа зеленог чаја Theae folium 80 г“, серија 04680219, најбоље употребити до краја 08.2020, 73.84 кг производа . Наведена серија се повлачи због утврђеног повећаног садржаја средстава за заштиту биља Ацетамиприд-а и Имидоклоприд-а.
2 .ПОВЛАЧЕ СЕ из промета, до отклањања сумње у безбедност, следећи производи:
„Чај од листа зеленог чаја Theae folium 80 г“, серијски број 01980119, најбоље употребити до краја 07.2020; 79,44 кг производа
„Чај од листа зеленог чаја Theae folium 80 г“, серијски број 10360419, најбоље употребити до краја 10.2020; 36,8 кг
3. ПОВЛАЧИ СЕ из промета, до отклањања сумње у безбедност, следећи производ:
„Чај од листа зеленог чаја Theae folium 80 г“, серијски број 05620218, најбоље употребити до краја 08.2019;

Наведене серије се повлаче због сумње да садрже повећан садржај средстава за заштиту биља Ацетамиприд-а и Имидаклоприд-а.

Све наведене серије чаја од листа зеленог чаја су произведене од листа зеленог чаја, произведеног у Кини, за који је увозник и дистрибутер „Јелигор“doo Сврљиг доставио мишљење добијено од стране Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду- Управа за заштиту биља, a на основу извршене анализе у акредитованој лабораторији да је узорак ЗЕЛЕНОГ ЧАЈА узет при увозу транспортног контејнера (МРКУ 484119-6) БЕЗБЕДАН ЗА УПОТРЕБУ у складу са одредбама Закона о безбедности хране чл.25 и 26 (Сл. Гласник 41/2009) и да ОДГОВАРА према члану 8 Правилника о квалитету чаја, биљног чаја и њихових производа („Сл.гласник РС“ број 4/2012) као и члану 3 прилог 2, чл. 5 прилог 4 Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља (Сл. гласник РС 29/2014, 37/2014, 39/2014,72/2014, 80/2016, 84/2015,35/2016,81/2016, 21/2017, 81/2017).
У накнадно контролисаном узорку ЗЕЛЕНОГ ЧАЈА утврђено је повећано присуство горе споменутих остатака средстава за заштиту биља због чега се спроводи ова мера повлачења производа из промета.

О опозиву наведеног производа обавештене су веледрогерије и апотеке са упутством да повуку производе из даље продаје и врате Институту.

Уз дужно извињење нашим верним потрошачима, овим обавештавамо све, да уколико поседују наведене производе исте могу да врате апотекама у којима су га купили. При поврату купцима ће бити извршена замена за други производ или надокнађена пуна вредност враћеног производа

Обавештење дајемо, у складу са Законом о безбедности хране (Сл. гл. РС бр. 41/09, 17/19) и интерном процедуром о повлачењу (опозиву) производа, која је саставни део HACCP система којим је уређен систем безбедности у производњи хране а који се годинама примењује у производњи чајева у Институту.

Жеља нам је да наши купци и потрошачи увек буду потпуно информисани о квалитету и исправности институтских производа у циљу неговања стеченог поверења и постизања обостраног задовољства.

За евентуална додатна питања, везано за процедуру повратак производа, можете позвати на број телефона (011) 30 31 614; и 30 31 616 или нам писати на е-маил komercijala@mocbilja.rs

administrator

administrator@mocbilja.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back To Top