skip to Main Content
013/2517-559 institut@mocbilja.rs

– Dr Dubravka Bigović, naučni saradnik, (Pomoćnik direktora za Sektor proizvodnje)
– Dr Tatjana Stević, naučni saradnik (Šef laboratorije za mikrobiološka ispitivanja)
– Dipl ph. Slavoljub Tasić, stručni savetnik (Rukovodilac službe kontrole)

Back To Top